#07 : Conversation (Resadresaka)

B : Ka inona ny vaovao ? maresaka ?

Ph : K inoun ni vaouvaou marésak ?

Tr : Bon alors quelles sont les nouvelles ?

A: Afaka BEPC i Dimby kely zandrin’i Sitraka!

Ph: Afak BEPC I Dimby kéli zandrin’I Sitraka!

Tr: Le petit Dimby, petit frère de Sitraka, a obtenu son  brevet !

(Dimby=déscendant,  Sitraka= reconaissance)

B: Tsarabe izany ! Ary manao ahoana ny fiompiana sy fambolena any?

Ph:  Tsar bé zan! Ar manaou aoun ny fioumpian si famboulén any?

Tr: C’est bien ça! Et comment vont vos cultures et vos élevages?

A: Milamidamina e! Efa tera-dahy anie i kala Mavo ilay omby vavinay iny e!

Ph: Milamidamin é! Éf téra-dah anié I kala Mavou lay omby vavinay ini é!

Tr: ça va! Notre vache Mavo a déjà eu un veau! (Mavo= Jaune)

B : Fahasoavana daholo izany! Karakarao tsara e !

Ph : Fahasouavan dahoulou zan ! Karakaraou tsar é!

Tr : Que de bonnes nouvelles ! Prends-en soin alors !

 

resadresaka