#20 : Les révisions

A: Manao ahoana aky ny famerenana ataondry ao?

PH : Manaou aoun aki ni fanérénana ataoundri aou ?

TR : Dis comment ça se passe tes révisions ?

B: Mba efa mandeha aloa e! Ny any ampianarana koa manampy be amin’ny fanomezana laza adina isan-karazany!

PH : Mba éfa mandéh aloua é ! NY ani ampianarana kou manampy bé amin’ny fanoumézana laz’adina isakarazani

TR : ça avance plutôt bien !En plus, à l’école on nous donne plein de sujets types.

A: Tsara kosa izany koa! Ataovy tsara aky fa efa akaiky anie ny fotoana e! Zay fa dia mazotoa ndry dia mahereza e!

PH: Tsar kousa ‘zani kou! Ataouvi tsar aki f’éfa akaiki anié ni foutouana é! Zay fa dé mazoutou ndri dé mahéréza é!

            TR : C’est bien ça ! Fais le bien car le moment approche, « Bon courage » à toi alors !

B: Ka tsy maintsy oe ezahana atao tsara mihintsy amin’izay tsy mamerina e! Misaotra betsaka amin’ny fankaherezana e.

 PH : Ka tsi ments oé ézahan ataou tsar mints am’izai tsi mamérina é ! Misaoutra bétsaka am’fankahérézana é !

TR : Mais il faut le faire bien pour ne pas avoir à repasser ! Merci beaucoup pour l’encouragement !